Кафедри

На факультеті політології та права здійснюється методична підготовка студентів до викладання правознавчих та суспільствознавчих дисциплін. Оскільки в процесі реорганізації факультету кафедра методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін була об’єднана з кафедрою правознавства, а питання професійної підготовки залишилися актуальними тому було створено науково - методичний цент політико-правової і методичної підготовки студентів, який забезпечує вирішення актуальних проблем професійної підготовки майбутніх педагогів.
В центрі працюють професор Булда А.А., доцент Морозова О.О, старший викладач Сулима-Камінська І.В., також працюють наукові гуртки та проблемні групи.
Науково-методичний центр забезпечує практичну підготовку студентів, основні вимоги до проходження педагогічної практики, основні вимоги до написання наукових дисертацій магістерського рівня, а також проводяться цікаві зустрічі з магістрами правознавства та політологами.

Губань фото 200 x 266ГУБАНЬ РАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ

Завідувач кафедри правознавства
(3 01.09.2015 р.)


Освіта:
2003 р. - Магістр історії. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

2012 р. - Магістр права. Академія муніципального управління.

2003-2006 аспірантура кафедри правознавства Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.


У грудні 2009 року в спеціалізованій вченій раді по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбувся захист дисертаційного дослідження на тему: «Міжнародно-правові аспекти розвитку діалогу між цивілізаціями». Спеціальність – 12.00.11 – міжнародне право.

Науковий ступінь - кандидат юридичних наук (2010 р.), доктор юридичних наук (2018). 
Вчене звання – доцент (з 2012 р.).

Зарубіжні стажування: Жовтень 2005-червень 2006 – вивчення арабської мови та проведення наукових досліджень в університеті Джинан (Тріполі, Ліван).

З червня 2007-2009 рр. брав участь в 3-річній програмі підвищення кваліфікації вузівських викладачів за напрямком «Сучасна теорія права». Програма проводилася під егідою Євразійської мережі політичних досліджень на базі російських і українських університетів в рамках регіональної ініціативи Програми підтримки вищої освіти (HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching, ReSET).

Стажування в Україні: В 2010-2011 році проходив стажування у Верховній Раді України (комітет з питань науки та освіти) за програмою «Помічник Голови Комітету Верховної Ради України»;
Участь в літній школі з загальної теорії права, організованій та проведеній у рамках проекту «Підтримка розвитку юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні» під егідою ОБСЄ 2-5 серпня 2014 р.;
15 вересня 2015 р. – 15 листопада 2015 р. – підвищення кваліфікації (стажування) у ТОВ «Юридична газета».

Участь в українських наукових деліегаціях за кордоном: Участь у міжнародній конференції присвяченій вивченню третьої світової теорії. Вересень 2002 р. (Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія).

Досвід викладацької роботи у ВНЗ: З 2007 р. – страший викладач кафедри правознавства Інституту політології та права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. З 2010 року доцент кафедри правознавства Інституту політології та права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

У 2008 році висувався Вченою радою НПУ ім. М. П. Драгоманова на здобуття стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Неодноразово нагороджувався почесними грамоти за успіхи у науковій та викладацькій роботі.


Творча робота: З 2007р – редактор «Юридичного журналу», з 2009 року – заступник головного редактора «Юридичного журналу». Червень 2012 р. – серпень 2013 р. головний редактор «Юридичного журналу».


Публікації: Понад 150 публікацій. В тому числі навчальних посібників: Взаємодія Генерального секретаріату внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування у боротьбі із злочинністю (червень 1917 –квітень 1918); Муніципальне земельне право (2006 р.) (у співавторстві); «Правове регулювання адміністративно-територіального устрою України (2011 р.)».
- Монографія «Міжнародно-правові аспекти розвитку діалогу між цивілізаціями(2010 р.)».

Інші види робіт: неодноразово брав участь в обговорені законопроектів, що розроблялися в Центрі нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Інституту стратегічних досліджень та виступав експертом законопроектів, які розглядалися в відділі державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень.

Кафедра галузевих юридичних дисциплін створена відповідно до наказу ректора від 20 липня 2016 року, за яким було винесено рішення реорганізувати шляхом злиття кафедри цивільного та трудового права і кримінального права та процесу факультету політології та права у кафедру галузевих юридичних дисциплін з 01 вересня 2016 року. На сьогодні, завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, професор, Стеценко Валентина Юріївна. У 2018 році кафедру переіменовано на Кафедру правознавства та галузевих юридичних дисциплін.

alt

Губань Радим Васильовичзавідувач кафедри, 
доктор юридичних наук, доцент

детальніше...

2018 Гавронська 130 x 167 ГАВРОНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

morozova  МОРОЗОВА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА

доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

2018 Деркачова 130 x 191  ДЕРКАЧОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач кафедри

2018 Корецька 130 x 171

КОРЕЦЬКА АЛІНА СЕРГІЇВНА

старший лаборант кафедри

3-1994 навчальному році. Перший набір нараховував 25 студентів, другий 35. З 1995-1996 навчального року план прийому студентів збільшився до 69 осіб (3 академічної групи).
З 1997-1999 навчального року на першому курсі навчається 57 студентів, з них 16 на контрактній основі, а на заочній 53, з них 26 за контрактом. З 1 вересня 1999 р. кафедра існує як кафедра теорії та історії держави і права.
На кафедрі теорії та історії держави і права здійснюється підготовка спеціалістів зі спеціальності "Правознавство", що репрезентує базовий напрям вищої освіти за професійним спрямуванням 7.06.01.01 - "Право". Викладач правознавства, юрист-фахівець, який поєднує широкі знання юридичних та педагогічних дисциплін може кваліфіковано здійснювати діяльність у цих двох напрямках. Сьогодні сфера застосування подібних знань майже необмежена.Значне місце в діяльності кафедри теорії та історії та теорії держави і права займає робота з профорієнтації майбутніх викладачів правознавства, юристів.
З 1993-1997 кафедру правознавства очолював колишній декан, доцент Скиба Валерій Йосипович, а його заступником був старший викладач Куліш Анатолій Іванович.
З 1997 року кафедру очолює доктор історичних наук, академік Української Академії історичних наук, професор Андрусишин Богдан Іванович.
З метою подальшого поліпшення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі правознавства кафедра теорії та історії держави і права плідно співпрацює з Національною академією МВС, Національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Академією праці та соціальних відносин, Торгово-економічним університетом, Інститутом законодавства Верховної Ради України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького.
Наші випускники на 100% працевлаштовані: багато хто з них працює викладачами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, в органах державної влади, в приватних адвокатських консультаціях та нотаріальних конторах.

1. Періодично заслуховувати звіти викладачів про наукову роботу. Виконувати кафедральну наукову тему досліджень на перспективу.
2. Брати участь у проведенні республіканських, міжвузівських науково-теоретичних конференцій із питань юридичних наук.
3. Здійснити набір до аспірантури, визначити теми досліджень аспірантів та наукових керівників.
4. Заслухати звіти аспірантів II-III року навчання про виконання індивідуальних планів.
5. Організувати наукові стажування викладачів для роботи над дисертаціями, підвищення науково-методичної кваліфікації, вивчення досвіду інших навчальних установ.
6. Організувати набір до докторантури.
7. Забезпечити організацію роботи студентських гуртків, підготувати студентів до участі у звітній студентській науковій конференції.
8. Обговорити наслідки наукової роботи кафедри за 2006 рік і розробити план наукової видавничої роботи на 2007 рік.
9. Затвердити наукових керівників та теми досліджень аспірантів I року навчання.
10. Обрати загальнонаукову тему для кафедри юридичного циклу.

 (з тематичного плану роботи кафедри на 2011-2012 н.р.) 

Дочірні категорії

   

Хто на сайті?  

На сайті 217 гостей та 0 користувачів

   

Випадкове зображення  

p1250226.jpg
   

Авторизація