29.03.2021

 

2021 Голішевська захист 200 x 229Колектив факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова щиро вітає аспірантку кафедри політичних наук Голішевську Анастасію Валеріївну з успішним захистом дисертації на тему: «Соціокультурні чинники формування політичної репутації в контексті демократичного розвитку українського суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук (доктора філософії у галузі політичних наук) за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія, яку підготовлено під керівництвом доктора політичних наук, професора, завідувачки кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Заслуженого працівника освіти України, академіка Академії політичних наук України Бабкіної Ольги Володимирівни.
2021 квіти Голішевській 200 x 156На сучасному етапі з’явилася особливо гостра потреба у виробленні компетентних політичних процедур і рішень. Це визначило високий попит на кваліфікованих професіоналів-політологів, які мають спеціальну наукову підготовку. Високопрофесійний колектив кафедри політичних наук Факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на чолі з Ольгою Володимирівною виховали не одне покоління висококомпетентних фахівців, відданих справі!
Вітаємо Анастасію Валеріївну та її наукового керівника та бажаємо успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні і у майбутніх наукових пошуках!