25.04.2014

 

феміда 200 x 18225 квітня 2014 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася конференція представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, на якій було обрано делегатів на З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Відзначимо, що основною метою проведення цих заходів є  забезпечення публічності і прозорості усіх процедур, пов’язаних із реалізацією норм Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» від 8 квітня 2014 року № 1188- VII, а саме формуванням високопрофесійного суддівського корпусу, гарантуванням його незалежності і неупередженості. Представниками від Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на засіданні Вченої Ради Інституту політології та права було обрано Андрусишина Б.І. – проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних інститутів, директор Інституту політології та права, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;  Мікуліна В.П. – завідувач кафедри кримінального права та кримінології, доктор юридичних наук, професор; Шимон С.І. – завідувач кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук, доцент; Сабадош Т.І. – начальник юридичного відділу, викладач кафедри теорії та історії держави і права; Губаня Р.В. – доцент кафедри правознавства, кандидат юридичних наук.