10.12.2020

 

2020 круглий стіл права людини Токарчук 1 200 x 125Я того вимагає теперішня ситуація, тобто у дистанційній формі, з використанням засобів відеоконференцзв’язку (на основі платформи ZOOM) відбувся міжнародний круглий стіл на тему: «Проблеми реалізації прав та свобод людини в умовах глобалізації» приурочений до Всесвітнього дня прав людини.
Організаторами заходу виступили Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Факультет політології та права, Інформаційно-просвітницький центр з прав людини, Навчально-науковий центр прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві, Міжнародний культурний центр «Сяйво».

Відео засідання круглого столу:

 

Модератором круглого столу виступила Ольга Володимирівна Токарчук – керівник Інформаційно-просвітницького центру з прав людини, доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М. П. Драгоманова. Окреслюючи коло питань до обговорення, Ольга Володимирівна нагадала, що 10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини – документ, який засвідчив, що фундаментальні права є невід’ємним елементом людської особистості та людського буття. Саме ця декларація слугувала опорним документом у процесі розробки міжнародних стандартів із забезпечення та захисту прав людини. О. Токарчук також зауважила, що 19 грудня 2016 р. Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято резолюцію «Глобалізація і її вплив на здійснення в повному обсязі всіх прав людини»; у документі виокремлено основні принципи дій на тлі глобалізації, які передбачають справедливість, рівність, участь, підзвітність, недискримінацію і прозорість як на національному, так і на міжнародному рівнях.
2020 круглий стіл права людини Токарчук Андрусишин 200 x 125З вітальним словом до учасників звернувся декан факультету політології та права, керівник Навчально-наукового центру прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві, академік Української академії історичних наук, академік АН ВШ України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Іванович Андрусишин. Передавши привітання учасникам заходу від ректора Національного педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПН України Віктора Петровича Андрущенка, Богдан Іванович наголосив на актуальності заходу, який став логічним продовженням попереднього, присвяченого правам дитини. Відзначивши значення участі у дискусії представників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України, освітян і науковців із різних областей нашої країни, гостей із США, Б. Андрусишин підкреслив, що власне це надає можливість акумулювати кращі сили для широкого обговорення гострих проблем, які стосуються прав людини. Богдан Іванович зосередив свій виступ навколо таких питань, як присутність і роль України у світовій системі освіти, ступінь її інтегрованості до європейського освітнього простору, забезпечення умов для підготовки фахівців, які будуть конкурентоспроможними на світовій арені, наголосивши, що відповідно до Загальної декларації прав людини (1948 р.), кожна людина має право на освіту.
Від імені Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Леонтіївни Денисової учасників заходу привітала Представник Уповноваженого з дотримання соціальних та економічних прав Олена Анатоліївна Степаненко. У своєму виступі вона наголосила, що інституція Уповноваженого в Україні є одним із елементів конституційної системи захисту прав людини, констатувала так звану «сильну модель омбудсмена», що надає Уповноваженому доволі широкі повноваження на кшталт можливості звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням, ініціювання та здійснення провадження. Олена Степаненко відмітила значну роль омбудсмена у просвітницькій діяльності. Від імені Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Леонтіївни Денисової висловила подяку ректору НПУ імені М. П. Драгоманова Віктору Петровичу Андрущенку за підтримку її ініціативи щодо створення інформаційно-просвітницького центру з прав людини на базі закладу вищої освіти для студентської молоді з метою підвищення їх правової обізнаності. О. Степаненко висловила пропозицію учасникам круглого столу долучитися до роботи міжсекторальної платформи з питань бізнесу і прав людини, що є актуальним в контексті захисту державою прав людини від порушень з боку бізнесу.
2020 круглий стіл права людини Токарчук 2 200 x 125Аудиторію вітав голова правління Міжнародного культурного центру «Сяйво», завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Володимир Іванович Сергійчук. Оцінюючи вагомість Декларації ООН 1948 р., Володимир Іванович акцентував увагу на її державотворчій ролі та значенні для «запуску» механізмів захисту прав людини. Він підкреслив, що означений документ надав можливість заявити широкому загалу про порушення прав людини, розглядати питання захисту цих прав на міжнародному рівні. Володимир Іванович висловив надію на те, що дана наукова дискусія стане ще одним стимулом для покращення ситуації із захистом прав людини в Україні.
Поважним спікером круглого столу став надзвичайний і повноважний перший посол України в Туреччині, співзасновник Міжнародного культурного центру «Сяйво» Ігор Мефодійович Турянський. Наголошуючи на тому, що Декларацію ООН слід згадувати не лише 10 грудня, Ігор Мефодійович поділився цікавими фактами з історії підготовки та подальшої ратифікації цього документа, а також порушив низку гострих питань, серед яких варто виокремити критичну ситуацію в Україні із захистом прав людини. Зокрема, підкреслювалося, що Україна посідає третє місце у світі за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини. Ігор Турянський нагадав аудиторії про правові проблеми, з якими стикається населення Криму і, насамперед, кримські татари. Не оминув увагою також правопорушення в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.
Надзвичайно цінним для учасників круглого столу став виступ доктора права зі США Аскольда Лозинського. Надаючи критичну оцінку історичним фактам, доповідач торкнувся проблеми щодо порушень Декларації ООН з прав людини. Він констатував такі проблеми, як утопічність названої декларації попри її теоретичну довершеність, хибне тлумачення поняття верховенства права, яке, нажаль, зовсім не є синонімом справедливості. Аскольд Лозинський виділив три основні вектори впливу на суспільство та державу: владу, гроші як індикатор фінансової нерівності, громадянське суспільство, яке, на його переконання, повинно контролювати діяльність державних органів. Доктор права висловив думку про існування верховенства права, але відсутності верховенства справедливості, наголосивши на тому, що Декларація ООН є досконалою, а країни, які є її адептами, – ні.
Завідувач кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор юридичних наук, професор Стеценко Валентина Юріївна ознайомила учасників заходу з проблеми реалізації конституційного права на охорону здоров’я в сучасних умовах. Валентина Юріївна акцентувала увагу на хронології реформи охорони здоров’я, розкривши сутність реформи, а саме: гроші слідують за пацієнтом; пацієнт обирає сімейного лікаря, педіатра, терапевта; вільний вибір медичного закладу, створення Національної служби здоров’я – нового центрального органу виконавчої влади. Валентина Юріївна зауважила, що комунальні й державні заклади охорони здоров’я будуть надавати лише обмежений обсяг медичних послуг, який фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, всі інші послуги будуть платними, що суперечить Конституції України.
Викликав зацікавлення виступ доцента кафедри теорії та історії держави і права факультету політології та права НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидата юридичних наук Станіслава Ігоровича Шитого, який поінформував про проблему співвідношення прав людини і держави в інформаційну добу. Станіслав Ігорович, зокрема, вказав на серйозну кризу у питаннях прав людини, що виникла в останні роки та породжена певним дисбалансом у повноваженнях держави і людини в контексті забезпечення прав людини.
У заході взяла участь завідувач науковим сектором прав і безпеки людини в інформаційній сфері Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Ольга Олексіївна Золотар. У своєму виступі щодо права громадянина на участь в управлінні державними справами в умовах цифровізації, Ольга Олексіївна наголосила на тому, що в демократичному суспільстві людина є суб’єктом і об’єктом політики, вибори – це основа демократії, основою виборів є рівень довіри, а також завжди є зацікавлені у впливі на процес і результати виборів.
Завідувач кафедри права Вінницького національного аграрного університету, кандидат юридичних наук, доцент Наталя Михайлівна Опольська відзначила важливість проблеми забезпечення права на освіту, а також забезпечення прав вчителів на їх професійну і творчу діяльність. Наталія Опольська підкреслила, що результати педагогічної творчості не визначено на законодавчому рівні як культурну цінність. З погляду Н. Опольської, педагогічну творчість не можна віднести до жодного із закріплених видів творчості, оскільки вона має ряд особливостей, а її результати є не менш цінними, ніж результати інших видів творчості.
Заступник декана з наукової роботи юридичного факультету Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права Пелех Ія Василівна ознайомила учасників круглого столу з проблеми захисту прав біженців у сучасному світі.
Активну участь у роботі круглого столу взяли аспіранти та студенти факультету політології та права. Зокрема, аспірантка кафедри теорії та історії права факультету політології та права НПУ імені М. П. Драгоманова Ірена Олегівна Самійленко-Войнаровська у виступила з доповіддю на тему: «Права дитини за межами правової системи однієї держави: процес трансформації. Студентка 4-го курсу факультету політології та права НПУ імені М. П. Драгоманова Клімова Ірина Анатоліївна розповіла присутнім про окремі особливості реалізації прав дітей в умовах адаптивного карантину в Україні та проблеми їх забезпечення у цей період.
У заході взяли участь завідувач кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат юридичних наук, доцент Ростислав Семенович Огірко; заступник директора навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Євген Вікторович Білозьоров; асистент кафедри права факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету Таїса Сергіївна Томляк; аспірант кафедри теорії та історії держави і права факультету політології та права НПУ імені М.П.Драгоманова Володимир Юрійович Тартасюк.
При підведенні підсумків круглого столу декан факультету політології та права, керівник Навчально-наукового центру прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві, академік Української академії історичних наук, академік АН ВШ України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Іванович Андрусишин вказав на перспективу подальших подібних обговорень, а також звернувся до студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Вінницького національного аграрного університету із пропозицією щодо використання порушеної проблематики на даному заході в майбутніх наукових дослідженнях у межах курсових, бакалаврських, магістерських, і, навіть, кандидатських робіт. Подякувавши учасникам міжнародного круглого столу за активне обговорення, спільний пошук у вирішенні нагальних проблем, Богдан Іванович побажав усім здоров’я і гарного настрою.

 

 

   

Хто на сайті?  

На сайті 329 гостей та 0 користувачів

   

Випадкове зображення  

2.jpg
   

Авторизація