2021 тартасюк диплом 150 x 20028.10.2021

 

Наукова спільнота України поповнилася черговим молодим вченим. Під час засідання Вченої Ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ректор Університету, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Віктор Петрович Андрущенко особисто вручив диплом доктора філософії у галузі права Тартасюку Володимиру Юрійовичу який нещодавно захистив кандидатську дисертацію на здобуття відповідного наукового ступеня під керівництвом доктора юридичних наук, професора кафедри теорії та історії держави і права Токарчук Ольги Володимирівни. Щиро вітаємо колегу!