5.11.2021

 

2021 Нашляху до свободи 200 x 291У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся перший конкурс підручників, навчальних посібників та монографій співробітників університету, що були опубліковані протягом 2016-2020 календарних років.
За рішенням конкурсної комісії до участі у конкурсі було допущено 14 видань (4 відхилено як такі, що не дотримані всіх умов конкурсу).
2021 книга Токарчук на конкурс 200 x 267Від соціально-правового факультету участь у конкурсі взяв завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії історичних наук, Української академії політичних наук та Академії наук вищої школи України Андрусишин Богдан Іванович із працею «На шляху до свободи: вибрані праці : нариси з історії української державності та права : до 60-річчя від дня народження» (бібліографічне посилання: Андрусишин, Богдан Іванович. На шляху до свободи: вибрані праці : нариси з історії української державності та права : до 60-річчя від дня народження / Богдан Іванович Андрусишин. - Київ : Людмила, 2020. - 699, [1] с. ISBN 978-617-7828-30-2) і врешті посів почесне третє місце.
Крім того, 8 видань були відзначені грамотами за участь у конкурсі, зокрема від соціально-правового факультету відзнаки було удостоєно працю «Розвиток державно-правових учень представниками української еміграції» авторства доктора юридичних наук, професора кафедри теорії та історії держави і права Токарчук Ольги Володимирівни (бібліографічне посилання: Токарчук, О. В. Розвиток державно-правових учень представниками української еміграції (1920-1930-і рр.) : монографія / О. В. Токарчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 477 с. ISBN 978-966-931-186-3)
Щиро вітаємо нашого колег з цим здобутком!
Детальніше…