Факультет політології та права запрошує абітурієнтів отримати вищу юридичну або політологічну освіту у профільному інституті Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова

Загальні правила рийому до Національного Педагогічного Університетуім. М.П. Драгоманова

Умови вступу на Магістратуру за напрямком 081 Право

 

Абітурієнт 2020

 Факультет політології та права здійснює підготовку висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів за спеціальностями "Право" і "Політологія":

Спеціальність "Право" – теоретична і практична підготовка до професійної діяльності в навчальних і наукових закладах, в органах державної влади і управління, юстиції, суду, прокуратури, адвокатури, фінансово – кредитних та правоохоронних установах здійснюється кафедрами теорії та історії держави і права, галузевих юридичних дисциплін і кафедра правознавства

Освітні ступені:
• бакалавр
• магістр
По спеціальності є аспірантура
Кваліфікація – юрист, викладач права

Вступні випробування
Спеціальність «Право»:
1. Історія України;
2. Українська мова;
3. Іноземна мова або географія.

Сертифікати з предметів для спеціальності «Право»:
Історія України, прохідний бал (базовий) – 140.

Українська мова, іноземна мова або математика, прохідний бал - 140.

Спеціальність "Політологія" - теоретичне і практичне забезпечення функціонування політичної влади держави та її інститутів, підготовка політичних лідерів і державних діячів, викладачів та вчителів політології здійснює кафедри політичних наук і кафедра політології та державного управління.

Освітні ступені:
• бакалавр
• магістр
По спеціальності є аспірантура і докторантура
Кваліфікація – політолог, викладач політології

Вступні випробування

Спеціальність «Політологія»
1. Історія України;
2. Українська мова;
3. Іноземна мова або географія.

Сетифікати з предметів для спеціальності «Політологія»:
Історія України, прохідний бал (базовий) – 100.

Українська мова, іноземна мова або всесвітня історія, прохідний бал - 100.

Спеціальність „Публічне управління та адміністрування” (магістратура, денна, заочна форми) на базі освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» (детальніше про спеціальність).

image002«Місією магістерських програм у галузі публічного управління є професійна підготовка відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних творчо розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів», – доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління, державний службовець І рангу, голова Національного агентства України з питань державної служби К.О.Ващенко.
Кафедра політології та державного управління має славну історію та велику кількість науково-професійних здобутків. Головним завданням, що стоїть перед професорсько-викладацьким складом кафедри, є підготовка компетентних спеціалістів у галузі державного управління у сфері освіти відповідно до потреб сучасного суспільства через забезпечення якості та інноваційно-технологічного характеру навчально-виховного процесу.
Професорсько-викладацький склад кафедри – справжні професіонали своє справи, доктори та кандидати наук – постійно працює над науково-методичним забезпеченням фахових управлінських та освітніх дисциплін.
Ми готуємо фахівця європейського рівня, що буде здатним зробити стрімку кар’єру в освітній галузі. Тому навчально-виховний процес на Факультеті побудовано відповідно до світових стандартів професійної підготовки та зорієнтовано на створення всіх умов для особистісного розвитку кожного студента. За допомогою нетрадиційної методології, розробленої викладачами кафедри, Ви опануєте найновіші західні навчальні спецкурси управлінської науки.
Кафедра політології та державного управління у ході організації навчально-виховного процесу вибудувала систему тісного співробітництва з Національною академією державного управління при Президентові України, державними органами влади, громадськими організаціями, авторитетними науковими установами, де студенти мають змогу проходити управлінську практику, залучатися до організації наукових заходів, апробації нових технології адміністративної діяльності в освіті. Кожному з наших студентів ми намагаємось допомогти у подальшому працевлаштуванні і особистісному розвитку після закінчення навчання.
ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:
Займати адміністративні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
 начальником (завідувачем) підрозділу, самостійного відділу, відділу (у складі управління, центральні органи державної влади), підвідділу;
 керівником головного управління (у справах сім’ї та молоді);
 головним фахівцем, завідувачем, начальником відділу (місцеві органи державної влади);
 керуючим справами виконавчих апаратів обласних та міської рад, керівниками управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, міських рад та секретаріату міських рад;
 заступниками міських голів;
 консультантом (в апараті органів державної влади, виконкому), інструктором, секретарем, фахівцем колегії, комітету;
 директором (ректором, начальником) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.), професійного навчально-виховного закладу (училища), кабінету (методичного, навчально-методичного), дошкільного навчального закладу, курсів підвищення кваліфікації, навчально-виховного закладу (школи, гімназії, інтернату), навчального центру, позашкільного закладу, центру професійної орієнтації молоді;
 заступником директора з відповідних напрямків;
 деканом, завідувачем кафедри, курсів, лабораторії (освіти), позашкільного закладу;
 викладачем, вченим секретарем ЗВО (Закладів вищої освіти);
 державним інспектором ЗВО, середніх спеціальних та професійно-технічних закладів, шкіл, інспектором-методистом;
 начальником відділу Державного центру соціальних служб для молоді;
 директором центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ та організацій.
 вищою посадовою особою громадської організації (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини).
Для кожного з наших магістрів – незабутні студентські роки! Ми відкриваємо для Вас всі горизонти професійного зростання!
Загальне завдання освіти – звільняти, а не підкоряти уми, виховувати людей, які б ставили запитання, а не вузьких і бездумних конформістів, прищеплювати мораль, яка б підкріплювала свободу, а не мораль, яка б затуманювала б розум і не давала б виходу в життя новим чи альтернативним ідеям.Т.Джефферсон
Створюючи практику нового лідерства, керівник трансформує навчальний заклад з організації в громаду, надихаючи її зобов’язаннями, відданістю справи громаді, яка може зробити наші навчальні заклади великими. Т. Серджіованні
Політикам і солдатам люди довіряють своє життя, школам вони довіряють щось значно більше – безпеку всього того, що робить людину людиною. Т. Серджіованні
Людей, які мають досвід роботи в системі освіти часто запитують, чому школи такі різні. Причина – позиція провідника. Тон діяльності будь-якої організації, який задає керівник, та успіх справи можуть дуже залежати від його вміння пожвавити життя всієї ієрархії та дати їй мрію.Марк Е. Генсон
Навчання проводиться з урахуванням специфіки роботи державного службовця. У разі набору групи студентів тільки з державних службовців заняття буде проводитись у вечірній формі навчання (з 18:30 до 21:20) або за індивідуальним графіком навчання, який передбачає встановлення часу відвідування аудиторних занять згідно з окремим графіком, складеним між викладачем та студентом.
До послуг студентів Інституту: мультимедійні аудиторії, сучасний комп’ютерний клас із виходом у мережі Інтернет та Інтранет, просторий читальний зал та електронні бібліотечні фонди. При потребі студентам надається гуртожиток.
Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальніть: 281 «Публічне управління та адміністрування»
Кваліфікація : менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ: іноземна мова (ЗНО), фахове випробування, випробування з державного управління в освіті.

НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СТАЦІОНАРНОЮ (ДЕННОЮ) ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ СТАНОВИТЬ 1,6 РОКИ (СТАЦІОНАРНА ТА ЗАОЧНА ФОРМА).

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ:
уточнюється
Оплата можлива посеместрово. (на 2020-2021 н.р.)

 

Детальна інформація

Ціни і терміни навчання

На денне відділення

Правознавство

Форма навчання

Назва

спеціальності

(напряму)

Термін навчання  Прийом документів 

Вступні випробування

(сертифікати)

Вартість навчання за контрактом

 Бакалавр

 081

Право

(галузь знань

08 Право)

 3 р.

10 місяців

 З 10 липня по

22 линя

2019 р. 

Історія України;

Українська мова та література;

Іноземна мова або математика 

Денна форма навчання: 21960 грн.

Заочна форма навчання: 13500 грн.

 Бакалавр 

на базі

ОКР

«Молодший спеціаліст»

 081

Право

(галузь знань

08 Право)

 2 р.

10 місяців

 

 З 10 липня по

22 линя

2019 р. 

 Фахове випробування у формі екзамену

(програма фахового випробування)

Денна форма навчання: 21960 грн.

Заочна форма навчання: 13500 грн.

Бакалавр 

для осіб, які мають базову або повну вищу освіту

081

Право

(галузь знань

08 Право)

 2 р.

10 місяців

 З 10 липня по

22 линя

2019 р. 

 Фахове випробування у формі співбесіди

 

Денна форма навчання: 21960 грн.

Заочна форма навчання: 13500 грн.

 Магістр

 081

Право

(Галузь знань 08 Право)

 1 р.

4 місяців

З 10 липня по

23 линя

2019 р.

Фахове випробування у формі ЗНО

Іноземна мова (ЗНО)

(програма фахового випробування)

Денна форма навчання: 26520 грн.

Заочна форма навчання: 14700 грн.

Публічне управління та адміністрування базі освітнього ступеня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

281 «Публічне управління та адміністрування»

1 р.

4 місяців

З 10 липня по

23 линя

2019 р.

Фахове випробування у формі екзамену

Іноземна мова (ЗНО)

у фрмі екзамену

(програма фахового випробування)

Денна форма навчання: 21960 грн.

Заочна форма навчання: 12300 грн.

Політологія

Форма навчання

Назва

спеціальності

(напряму)

Термін навчання Прийом документів

Вступні випробування

(сертифікати)

Вартість навчання за контрактом

 Бакалавр

052

Політологія

(05 соціальні та поведінкові науки)

 3 р.

10 місяців

 

 З 10 липня по

22 линя

2019 р.

 

Історія Історія України;

Українська мова та література;

Іноземна мова або математика

Денна форма навчання: 19980 грн.

Заочна форма навчання: 9900 грн.

Магістр

052

Політологія

(05 соціальні та поведінкові науки)

 1 р. 4 місяці

 З 10 липня по

23 линя

2019 р.

 

Фахове випробування у формі

Англійська мова (ЗНО)

(програма фахового випробування)

Денна форма навчання: 22980 грн.

Заочна форма навчання: 11700 грн.

 

За детальнішою інформацією звертайтеся до приймальної комісії Університету