17-22.12.2018

 

З сімнадцятого по двадцять друге грудня 2018 року проводила свою роботу Комісія з підсумкової атестації студентів денної та заочної форм навчання магістратури зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» факультету політології та права. Відкрив роботу Комісії з підсумкової атестації студентів, декан факультету політології та права, доктор історичних наук, професор Андрусишин Б.І. Більшість студентів магістратури свою першу освіту отримали саме в НПУ імені М.П. Драгоманова, що стало для них однією з вирішальних причин продовжити свою подальшу професійну підготовку саме в нашому вузі.

Проблематика магістерських робіт, представлених до захисту, відображала реальні тенденції розвитку публічного управління, вітчизняної освіти та державної служби, децентралізації та реформи місцевого самоврядування. Це роботи Столярова Віталія Вікторовича на тему: «Особливості публічного управління в процесі реформування державного управління в Україні», Коваль Анни Юріївнина тему: «Особливості державного менеджменту в умовах перехідного суспільства», Тихої Надії Олександрівни на тему: «Реформа державної служби: світовий досвід та його втілення в Україні», Кравчук Аліни Сергіївни на тему:«Державний менеджмент в умовах реформування державної служби» та інші.
Членами комісії з підсумкової атестації у складі: доктора політичних наук, професора Бебика В.М. (голова), кандидата політичних наук, доцента Дмитренка С.П., кандидата політичних наук, доцента Жабінець Н.В., кандидата наук з державного управління, старшого викладача Верещук І.А. було відзначено високий теоретичний рівень магістерських робіт та орієнтованість досліджень на практичні потреби державної служби та системи вітчизняної освіти.

   

Хто на сайті?  

На сайті Один гість та користувачі відсутні

   

Випадкове зображення  

img_0175.jpg
   

Авторизація