22.06.2011

 

alt

 

22 червня 2011 року о 12.00 в Інституті політології та права
НПУ імені М.П. Драгоманова пройшов Круглий стіл «Суверенна Україна і її Основний закон: до 20-ї річниці проголошення Незалежності та 15-ї річниці прийняття Конституції України».

 

Відкрив засідання круглого столу директор Інституту політології та права, проректор НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор Андрусишин Б.І. У своєму виступі Богдан Іванович наголосив на важливості всебічного наукового аналізу незалежного поступу України з усіма політичними, конституційними, соціальними, етнічними та культурними змінами і новаціями останнього двадцятиріччя. Також до уваги присутніх директор інституту запропонував тези виступу, які надіслала Радник Президента України – Представник Президента України у Конституційному Суді України Лукаш О. Л., оскільки сама Олена Леонідівна не змогла бути присутньою за станом здоров’я.
В обговоренні заявленої проблематики взяли участь викладачі Інституту політології та права.
З доповіддю на тему: «Становлення міжнародної правосуб’єктності України» виступив директор Інституту політології та права, доктор історичних наук, професор Андрусишин Б.І. У його виступі були проаналізовані етапи становлення правосуб’єктності української держави в історичному та правовому аспектах.
Завідувач кафедри політології та державного управління – доктор політичних наук, державний службовець II рангу, професор Ващенко К. О., запропонував для обговорення тему: «Основні напрямки реформування політичної системи сучасної України». Костянтин Олександрович звернув увагу на необхідності ґрунтовного політологічного аналізу змін та інновацій, які проходять в Україні сьогодні. Особливий наголос вчений зробив на необхідності більш тісної взаємодії політичної теорії з практикою вітчизняних реформ.
Доктор політичних наук, професор кафедри політичних наук, Варзар І.М. запропонував доповідь на тему: «Чому в Україні реформи «не ідуть»? Політологічні рефлексії реформаціолога». Іван Михайлович надав розгорнутий аналіз етнополітичної складової багато народного вітчизняного суспільства, з усім розмаїттям етнологічних проблем сучасності. Доповідач запропонував власне бачення суспільно-політичних змін в Україні через призму революційного та еволюційного розвитку, вкотре наголосивши на необхідності запровадження чіткої програми взаємодії державної влади з народами, що разом складають український соціум.
Завідувач кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор Булда Анатолій Андрійович темою свого виступу обрав проблематику формування знань про українську державу у середовищі сучасної студентської молоді. Учений звернув увагу присутні на низку суттєвих змін у молодіжному середовищі сучасної України. Це і зміна життєвих пріоритетів, особливо помітних у останні роки, і зневіра у можливості забезпечення сучасної молоді бодай мінімумом державних зобов’язань щодо сучасних соціальних, статусних, трудових та ін., потреб студентської молоді, і фактична байдужість молодіжного середовища до державотворчих процесів в Україні, і ряд інших нагальних потреб молодіжного середовища.
Цікавим був виступ кандидата юридичних наук, доцента кафедри правознавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Губаня Радима Васильовича. Темою своєї доповіді він обрав: «Конституційно- правовий механізм захисту суспільної моралі в Україні». Інтерес аудиторії викликала проблематика конституційного та соціального забезпечення норм суспільної моралі на вітчизняних теренах та в європейській практиці.
Завершив виступи кандидат філософських наук, Голова всеукраїнської громадської організації «Союз обдарованої молоді» Терепищий С.О. Тема його доповіді: «Становлення молодіжної політики в Україні 1991 – 2011 роки». Як практик, людина яка кілька років поспіль займається проблематикою молодіжного руху, Сергій Олександрович запропонував своє бачення розвитку структури громадських організацій, вказав на найбільш суттєві недоліки у їх діяльності, проаналізував особливості трансформації вітчизняного молодіжного простору.
Підводячи підсумок у роботі Круглого столу директор Інституту політології та права, проректор НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор Богдан Іванович Андрусишин зазначив, що проведення таких заходів має сприяти більш глибокому розумінню сучасних політичних та соціальних процесів в Україні, та популяризації державотворчих процесів у молодіжному і студентському середовищі.