30.01.2020

 

2020 На шляху до свободи книга Андрусишина 200 x 267Побачила світ комплексна наукова праця «На шляху до свободи. Нариси з історії української державності та права. Вибрані праці» У книзі зібрані наукові та публіцистичні праці відомого українського історика та правознавця, декана фаультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, академіка Української академії історичних наук, Української академії політичних наук, Академії наук вищої школи України, Міжнародної гуманітарної академії, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора історичних наук, професора Богдана Івановича Андрусишина, опубліковані ним за роки незалежності України. Вони стосуються різних проблем та періодів українського державотворення. Окремі праці присвячені акуальним проблемам розвитку правової системи України, питанням методологічних засад підготовки правничих, політологічних та історичних кадрів. Вміщено також нарис про вченого та загальний список його праць. Видання присвячене 60-річчю від дня народження автора. Книга буде цікавою як для студентів і молодих науковців, так і для досвідчених молодих вчених та практикуючих фахівців.

Бібліографічне посилання: На шляху до свободи. Нариси з історії української державності та права. Вибрані праці. До 60-річчя від дня народження. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 690 с. ISBN 978-617-7638-00-0

ЗМІСТ

ВІД АВТОРА 3
ПРО АВТОРА 5
Нарис життя і науково-педагогічної діяльності 5
РОЗДІЛ І. ЮРИДИЧНА НАУКА, ОСВІТА ТА ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. 15
1. Науково-практична підготовка правознавців у сфері прав дитини в НПУ імені М.П.Драгоманова 15
2. Новітні методики викладання у правничій школі як засіб вдосконалення правової освіти 24
3. Правова освіта в Україні: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку 40
4. Підготовка викладачів правознавства − на рівень сучасних вимог 50
5. Молодь та освіта 52
6. Кадри викладачів політології та права 58
7. Підготовка правознавчих кадрів для освітньої галузі 66
РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПОЛІТОЛОГІЯ 76
1. Структурні елементи політичної концепції Михайла Драгоманова (До 170-ї річниці від дня народження М. П. Драгоманова) 76
2. Проблеми сучасного стану прав дитини в Україні 91
3. Сила права через контроль 102
4. Інституційні механізми контролю за виконанням угоди між Україною та ЄС 110
5. Не право сили, а сила права. (Регулятивна функція права трансформаційного періоду) 116
6. Проблеми правового забезпечення соціальної політики в Україні 121
РОЗДІЛ ІІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 126
1. У пошуках вдосконалення форми сучасної національної української держави 126
2. Проблема спадкоємності української державності 133
3. “The Starting Point of the Ukrainian Statehood Can Be Different” 150
4. Право людини на освіту в контексті розвитку європейського освітнього простору: гармонізація та протиречивість процесу 163
РОЗДІЛ ІV. ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ 169
1. Антсько-полянський союз племен 169
2. Творці Середньодніпровської Русі 173
3. Село Хоростець на історичній і міфологічній мапі України 181
4. Політико–правова модель розвитку України у суспільно-політичній думці кінця XIX – початку XX ст. 195
5. Україна в роки Першої світової війни 204
6. Політика російської адміністрації на західноукраїнських землях в роки Першої світової війни 212
7. З’їзд народів Росії 216
8. Співвідношення понять «революція» і «громадянська війна» у історико-правовій термінології (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.) 228
9. До питання про революцію 1917-1921 рр. та початок «громадянської війни» у сучасній українізації історіографії 240
10. Культурно-освітній фактор у державотворчих процесах УНР доби Української Центральної Ради (до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки) 253
11. Анатомія соціальних конфліктів доби Центральної Ради 278
12. Профспілки і українська державність (1917-1920 рр.) 311
13. Зарубіжна історіографія історії робітничої політики українських урядів 1917−1920 рр. 314
14. Програмні засади робітничої політики гетьманського уряду 330
15. "Спомини" П.Скоропадського як джерело вивчення соціально-економічної політики української держави 355
16. Традиції гетьманства в Україні: динаміка сучасного сприйняття 357
17. Провісники громадянського суспільства: правове становище профспілок в Українській Державі 1918 р. 362
18. УСС на великій Україні: соціально-психологічний аспект взаємного пізнання 376
19. «Пролетарська диктатура» на Україні в 1919 р.: Народний комісаріат праці 384
20. Профспілки і українська державність у добу Директорії УНР 395
21. Проблеми охорони праці та соціального забезпечення, боротьба з безробіттям за доби Директорії УНР 408
22. Західні українці у державному апараті УНР 424
23. Соціально-економічні погляди С.Петлюри 432
24. Отець Павло Олійник та його «Зошити» 450
25. Концепція державності в наукових здобутках української еміграції 20-30-х рр. ХХ ст. 462
26. Дзвони до схід сонця… 474
27. Именины трудовой книжки 479
28. Іменини трудової книжки «Основний документ про трудову діяльність» 484
29. Українська державність: крізь призму часу 489
30. Просвітництво і національна свідомість (Галичина 20 − 30-х років) 501
31. Ідейно-правові засади українського національно- визвольного руху в період Другої світової війни 512
РОЗДІЛ V. ОСВІТНЄ ПРАВО 519
1. Теоретико-методологічні засади дослідження освітнього права: стан і перспективи 519
2. Ідеї опозиції в освіті у Польщі у 80-х роках XX ст. 532
3. Український сектор європейського правового освітнього простору 20-30-х рр. ХХ ст. 539
4. Управління освітою: між адміністративним і правовим регулюванням 546
5. Українська правнича освіта і наука у європейському вимірі: українські виші у Чехословаччині 20–40-х рр. ХХ ст. 556
РОЗДІЛ VІ. КАНОНІЧНЕ ПРАВО 570
1. Формування християнського вчення про державу. 570
2. О политике и религии 579
3. Держава і церква в Україні у 1917-1921 рр. 581
4. Церква в Українській Гетьманській державі: попередні нотатки та документи 593
5. Методологічні засади вивчення державно-церковних відносин 609
РОЗДІЛ VІІ. ПЕРСОНАЛІЇ 614
1. Історія є наука і є ідеологія... 614
2. Юрист, економіст, філософ… 618
3. Володимир Петрович Сергіенко. До 60- річчя від дня народження 621
4. Люди йдуть до нього, а він іде до людей Штрихи до портрета професора Івана Тихоновича Горбачук з нагоди його 80-річчя від дня народження та 60-річчя науково- педагогічної діяльності 626
5. Іскрометний гумор і глибока зажура (Штрихи до портрета визначного українського вченого Мая Панчука з нагоди 75-літнього ювілею) 640
6. На перехресті закону й долі. До 75-річного ювілею Віктора Івановича Акуленка 642
7. Будує Храм Любові : ця розповідь про дивовижного освітянина, педагога від Бога Івана Волощука 649
РОЗДІЛ VІІІ. РЕЦЕНЗІЇ 653
1. Наукова база для трансформації правової системи України 653
2. Ретроспективні осяйяні мрії! 656
3. У пошуках нових смислів людського буття 661
4. «Проста розмова про вічне» 666
5. Спогади про майбутнє (роздуми-замітки на полях книги В.П. Андрущенка «Організоване суспільство» 670
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА Б. І. АНДРУСИШИНА 678

   

Хто на сайті?  

На сайті 313 гостей та користувачі відсутні

   

Випадкове зображення  

Карнаух_портрет_200_x_300.jpg
   

Авторизація