Слава Україні!!!

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   

15.04.2014

 

Звітно-накова конференція студентів 200 x 143МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НПУ імені М.П. Драгоманова

Інститут політології та права

Кафедра освітньої політики

В Інституті політології та права відбулася щорічна звітно-наукова конференція студентів «Освіта та наука у вимірах ХХІ століття». Студенти Інституту продемонстрували свої наукові здобутки, творчі проекти і поділилися науковими ідеями. Найкращі студентські роботи ввійдуть у збірник, виданий за результатами конференції.

 

Програма конференції:

Вітальне слово:
Андрусишин Богдан Іванович, проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних інститутів, директор Інституту політології та права, завідувач кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М. П. Драгоманова, академік Української академії політичних наук, д.і.н., професор.

Вітальне слово:
Вернидуб Роман Михайлович, проректор з навчально-методичної роботи НПУ імені М.П. Драгоманова, к. фіз.-мат. н., професор

Вступне слово :
Бобрицька Валентина Іванівна, професор кафедри освітньої політики Інституту політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова, д. пед. н., професор

Творчі проекти:

1. «Проблемні аспекти освітньої політики в Україні» – Бабич Альона, студентка ОКР магістр Інституту природничо-географічної освіти та екології, гр. 5-МТ (Науковий консультант: викладач кафедри освітньої політики О.О.Субіна)
2. «Освітня політика в трансформаційному суспільстві» – Хоружа Юлія, студентка ОКР магістр Інституту управління та економіки освіти, гр. 5МУНЗ (Науковий консультант: старший викладач кафедри освітньої політики, к.і.н. Л.П. Мелещенко).
3. «Державно-громадська модель управління освітою як напрям сучасної освітньої політики» –
Березовська Люба студентка ОКР бакалавр Інституту політології та права, гр. 34 п (Науковий консультант: викладач кафедри освітньої політика К.А. Постол)
4. «Педагогічні інновації в українській дошкільній освіті» – Сідєльнікова Віта, студентка ОКР магістр Інституту розвитку дитини, гр. 5-МД (Науковий консультант: викладач кафедри освітньої політики, к.ю.н. Ю.В. Плахтій)
5. «Освітня політика Великої Британії в галузі дошкільної освіти: позитивний досвід для України» – Колодько Дар’я, студентка ОКР магістр Інституту іноземної філології, гр. 51-РА (Науковий консультант: професор кафедри освітньої політики, д. пед. н, професор В.І. Бобрицька)
6. «Актуальні питання профорієнтаційної роботи в Україні» – Беєр Ольга, студентка ОКР магістр Інституту природничо-географічної освіти та екології, гр. 5-МТ (Науковий консультант: викладач кафедри освітньої політики О.О.Субіна)
7. «Освітня політика України та США щодо організації вступу до вищих навчальних закладів: порівняльний аналіз» – Савінова Ірина, студентка ОКР магістр Інституту іноземної філології, гр. 51-РА (Науковий консультант: професор кафедри освітньої політики, д. пед. н, професор В.І. Бобрицька)
8. «Аналіз стратегій освітніх реформ в країнах ЄС» – Сплодитель Анастасія, студентка ОКР магістр Інституту природничо-географічної освіти та екології, гр. 5-МГ (Науковий консультант: викладач кафедри освітньої політики О.О.Субіна)
9. «Етапи формування та розвитку Європейського простору вищої освіти» – Данилюк Ірина, студентка ОКР магістр Інституту розвитку дитини, гр. 5 МД (Науковий консультант: викладач кафедри освітньої політики, к.ю.н. Ю.В.Плахтій)
10. «Типова структуризація вищої освіти в Україні та Данії: порівняльний аналіз» – Власенко Яна, студентка ОКР магістр Інституту магістратури, аспірантури та докторантури, гр. 5ПВШ (Науковий консультант: професор кафедри освітньої політики, д. пед. н, професор В.І. Бобрицька)
11. «Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації глобального освітнього простору» – Петренко Олександр, студент ОКР магістр Інститут фізичного виховання та спорту, гр. 6МС (Науковий консультант: асистент кафедри освітньої політики Т.О.Шевель)
12. «Міжнародна академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий науково-освітній простір» – Грищук Юлія, студентка ОКР спеціаліст Інститут соціальної роботи (Науковий консультант: старший викладач кафедри освітньої політики, к.і.н. С.В. Горохов)
13. «Міжнародні зв’язки національної системи вищої освіти у Швеції як об’єкт освітньої політики» – Сінякова Лілія, студентка ОКР магістр Інституту магістратури, аспірантури та докторантури, гр. 5ПВШ (Науковий консультант: професор кафедри освітньої політики, д. пед. н, професор В.І. Бобрицька)
14. «Проблема білінгвізму з позицій освітньої політики України» – Дятлова Оксана, студентка ОКР магістр Інституту розвитку дитини, гр. 5МД (Науковий консультант: викладач кафедри освітньої політики, к.ю.н. Ю.В.Плахтій)
15. «Мовна політика ЄС» - Андрійчук Галина, студентка ОКР магістр Інституту управління та економіки освіти, гр. 5МУНЗ (Науковий консультант: старший викладач кафедри освітньої політики, к.і.н. Л.П. Мелещенко).
16. «Мова і навчання: досвід Польщі для України у розв’язанні актуальної проблеми освітньої політики» – Раздольська Вікторія, студентка ОКР магістр Інституту магістратури, аспірантури та докторантури, гр. 5ПВШ (Науковий консультант: професор кафедри освітньої політики, д. пед. н, професор В.І. Бобрицька)
17. «Освітня політика у підготовці педагогічних і науково-педагогічних кадрів» – Велічко Інна, студентка ОКР спеціаліст Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації, гр. 5ПВШ (Науковий консультант: старший викладач кафедри освітньої політики, к.і.н. С.В. Горохов)
18. «Впровадження інновацій у професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури» – Ткаченко Тетяна, студентка ОКР магістр Інституту фізичного виховання та спорту, гр. 6МС
(Науковий консультант: асистент кафедри освітньої політики Т.О.Шевель)
19. «Боротьба з корупцією в освіті як важливий напрям державної політики» – Волошина Анастасія, студентка ОКР магістр Інституту природничо-географічної освіти та екології, гр. 5-МТ (Науковий консультант: викладач кафедри освітньої політики О.О.Субіна)
20. «Правове забезпечення державно-громадського регулювання освітою» – Чміль Альона, студентка ОКР бакалавр Інституту політології та права, гр. 35 п (Науковий консультант: викладач кафедри освітньої політика К.А. Постол)
21. «Вплив громадських об’єднань на формування освітньої політики» – Кабанець Валерія, студентка ОКР спеціаліст Інституту соціальної роботи та управління (Науковий консультант: старший викладач кафедри освітньої політики, к.і.н. С.В. Горохов)
22. «Інституціалізація досліджень і аналізу освітньої політики як міждисциплінарного напряму» – Коптєва Ірина, студентка ОКР магістр Інституту природничо-географічної освіти та екології, гр. 5-МТ (Науковий консультант: викладач кафедри освітньої політики О.О.Субіна)

Заключне слово:
Вернидуб Роман Михайлович, проректор з навчально-методичної роботи НПУ імені М.П. Драгоманова, к. фіз.-мат. н., професор

Творча група викладачів і співробітників
кафедри освітньої політики:

Вернидуб Р.М., к. фіз.-мат. н., професор
Бобрицька В.І., д.пед.н, професор,
Горохов С.В., к. і. н. ст. викладач,
Мелещенко Л.П., к. і. н., ст. викладач,
Плахтій Ю.В., к.ю.н., викладач,
Постол К.А., викладач,
Субіна О.О., викладач,
Шевель Т.О., асистент
Савельєва О.М., лаборант

Модератор:
Алістратова Любов,
секретар Студентської Ради
Інституту політології та права

   

Хто на сайті?  

На сайті 786 гостей та 0 користувачів

   

Випадкове зображення  

Токарчук_портрет_200_x_300.jpg
   

Авторизація