СЛАВА УКРАЇНІ!!!

    Центр правової освіти є структурним підрозділом Інституту політології, соціології, права щодо забезпечення системності наукових досліджень з проблем правової освіти, впровадження результатів у навчальний процес, підвищення якості підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення, рівня правової культури студентства.

Мета, завдання та форми діяльності Центру правової освіти

Метою Центру є:

 • сприяння розвитку правової освіти України;
 • забезпечення характеру безперервності правової освіти;
 • надання переваги доктрині природного права;
 • підвищення рівня правової культури та правосвідомості студентства та населення України загалом.
 • Основними завданнями Центру є:

 • системний аналіз стану правової освіти;
 • підвищення рівня практичних знань, вмінь і навичок студентів;
 • з'ясування стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення;
 • проведення заходів різного характеру з правової освіти;
 • комплексне дослідження проблем правової освіти;
 • впровадження результатів дослідження в навчальний процес;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками, методистами.

 • Центр здійснює свої завдання у таких формах:

 • прийняття рішень на Загальних зборах;
 • робота у секціях чи на посадах Центру;
 • розробка підручників та посібників з правознавства;
 • проведення та участь у конференціях, навчально-методичних семінарах, зустрічах за круглим столом, зустрічах-діалогах;
 • співпраця з викладачами юридичних наук, методистами;
 • створення молодіжних правових клубів;
 • організація в бібліотеках книжкових виставок.
 •     Центр працює виключно поза розкладом. Під час вихідних днів, святкових днів, сесій та канікул Центр не працює. Робота здійснюється на добровільних засадах студентами Інституту політології, соціології, права спеціальності "Правознавство" безоплатно.
      В Центрі створюються такі секції: щодо аналізу стану правової освіти; організації та проведення конференцій, навчально-методичних семінарів, Днів інформування; видавнича секція; ред.колегія; секція культурно-масових робіт.
      Студенти, які виявили бажання працювати у Центрі, обирають напрям практичної діяльності та зараховуються в одну із секцій згідно з поданою заявою. За ініціативою студентів на базі Центру можуть створюватися нові секції, підставами для чого є зміни у суспільстві та державі, фахові інтереси студентів і викладачів, необхідність підвищення рівня фахових та методичних знань, практичних навичок у сфері правової освіти.

     

  Хто на сайті?  

  На сайті 289 гостей та користувачі відсутні

     

  Випадкове зображення  

  Токарчук_портрет_200_x_300.jpg
     

  Авторизація