Кафедра політичних наук
Кафедра цивітьного та трудового права
Кафедра теорії та історії держави та права