Слава Україні!!!

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   

Юридичні читання

18-19.05.2021

 

2021 16юрчитання титул 200 x 89На базі факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбулася міжнародна науково-практична конференція Шістнадцяті юридичні читання «Держава і право у сприянні розбудові українського світу: до 30-річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України». Учасників конференції привітали найвидатніші вчені і юристи України, зокрема ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Віктор Петрович Андрущенко і директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Юрій Сергійович Шемшученко.

19.05.2021

 

2021 16 юридичні 200 x 113МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНО-НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЇ, БЕЗПЕКИ І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ»
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕМІДА»
ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРАВ І БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ

 

Шановні колеги!

 

На базі факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбувається міжнародна науково-практична конференція Шістнадцяті юридичні читання «Держава і право у сприянні розбудові українського світу: до 30-річчя незалежності України та 25-річчя Конституції України». В рамках конференції діють панелі:
- Державно-правові чинники розбудови українського світу: історичні, теоретичні, філософські аспекти;
- Інтеграція та диференціація галузей права як елемент розвитку системи права України;
- Держава як об’єкт та суб’єкт демократичних трансформацій нової незалежної України;
- Трибуна молодого вченого.

17.01.2021

 

2021 пятнадцяті юридичні збірник 150 x 200ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Раді повідомити, що вийшов друком збірник матеріалів міжнародної наукової конференції
«П’ЯТНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ
Правове забезпечення розвитку освіти і науки в контексті євроінтеграції України»
(До 185-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова)
У збірнику вміщені матеріали, в яких розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень викладачів, докторантів, аспірантів, студентів навчальних закладів та наукових установ України, які працюють у галузі юридичних, політичних наук тощо.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ І ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕМІДА»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРАВ І БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 

2020 юридичні читання 15 200 x 122МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«П’ЯТНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ

Правове забезпечення розвитку освіти і науки в контексті євроінтеграції України»

(До 185-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова)

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «П’ятнадцяті юридичні читання. Правове забезпечення розвитку освіти і науки в контексті євроінтеграції України», яка відбудеться  на базі НПУ імені М. П. Драгоманова, де планується присутність кращих представників наукової еліти з провідних закладів вищої освіти та наукових установ України та зарубіжжя. Через карантинні заходи дату проведення конференції перенесено, про дату та час проведення конференції буде повідомлено додатково. Матеріали конференції планується видати до завершення поточного навчального року.

17-18.04.2019

 

2019 JR14 titul 200 x 150У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, на базі факультету політології та права, відбулася міжнародна наукова конференція ЧОТИРНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».
Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематикою є найвагомішим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найунікальнішим міжнародним договором з укладених Європейським Союзом з третьою країною. Угода визначила якісно новий формат відносин між Україною та Європейським Союзом, що ґрунтується на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і стала стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні. І вже нині результати виконання Угоди про асоціацію є відчутними, а переваги – помітними: експорт до ЄС, збільшення доступу до ринків третіх країн, зменшення можливостей для тиску на Україну з боку Російської Федерації, децентралізація, реформування енергетичного сектору, реформа державної служби та ін. Під таким кутом зору й актуалізується питання аналітичного погляду на стан імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Фотогалерея...

   

Хто на сайті?  

На сайті 588 гостей та 0 користувачів

   

Випадкове зображення  

Токарчук_портрет_200_x_300.jpg
   

Авторизація