Відкриття всеукраїнської олімпіади з політології

13.04.2011

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П ДРАГОМАНОВА
ІНСТИТУТ ПОЛІТОЛОГІЙ ТА ПРАВА


ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

 

13-15 квітня 2011 року в Інституті політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбудеться ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія».
Відкриття олімпіади 13 квітня о 14 годині у центральному корпусі Університету. Аудиторія 232
Онлайн трансляція відкриття з 14 до 15 години.

 

Олімпіада надає можливість студентам продемонструвати рівень теоретичних знань з політології та виявити свої аналітичні здібності під час розв’язання завдань творчого характеру.
За участі провідних вітчизняних політологів, професорів, авторів чисельних підручників з політології, за якими навчаються студенти, проводитиметься круглий стіл на тему «Проблеми політичної освіти у сучасній Україні».
Політологія, як наука і навчальна дисципліна, сприяє виробленню світоглядних і ціннісних настанов молоді, вмінню пов’язувати політичні знання із суспільно-політичною практикою. Ця наукова галузь надає знання, які дадуть змогу молодій людині орієнтуватися в навколишньому світі й завдяки цьому активно опановувати та перетворювати його, свідомо передбачати політичну сутність суспільства, упорядковувати стосунки між людьми та державою на засадах загальнолюдських ціннісних орієнтацій, раціонально-критично оцінювати події, які відбуваються в країні.