Студентський актив

Рейтинги на стипендію 2019

2019 akademichna 200 x 78РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ
факультету політології та права
за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р
для призначення академічної стипендії

 

1 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»

Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Вайнбергер Вікторія Андріївна 89,49
2. Ткаченко Єлизавета Олександрівна 86,49
3. Коробченко Інна Сергіївна 82,11
4. Агаподченко Аліна Олександрівна 79,09
5. Севрук Ольга Костянтинівна 75,83
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Тусюк Ірина Юріївна 75,60
7. Никитенко Тетяна Іванівна 74,25
8. Шоботенко Катерина Максимівна 71,09
9. Андросович Світлана Адамівна 68,17

Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 2 особи,
ліміт стипендіатів – 1 особа

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Голобородько Вікторія Ярославівна 85,51
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
2. Логвинчук Єгор Антонович 73,79

2 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»

Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Чорномаз Анастасія Ігорівна 89,33
2. Гоцуляк Ольга Олександрівна 87,40
3. Клімова Ірина Анатоліївна 85,32
4. Коржук Анастасія Олександрівна 85,01
5. Батюк Аліса Олександрівна 84,57
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Юхимович Марина Іванівна 84,31
7. Павлійчук Денис Ігорович 82,06
8. Бороденко Анастасія Валеріївна 78,19
9. Штепа Владислав Сергійович 76,42
10. Бородай Юлія Олександрівна 67,14

3 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»

Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 12 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Галенко Тетяна Миколаївна 96,03
2. Міськова Ірина Олександрівна 85,13
3. Кручина Сергій Ігорович 80,60
4. Кеба Людмила Анатоліївна 80,39
5. Сінчук Анжеліка Артурівна 79,32
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Капля Юлія Сергіївна 78,67
7. Угрехелідзе Торніке Юлонович 75,64
8. Карпова Жанна Геннадіївна 71,39
9. Горуц Тереза Степанівна 69,42
10. Константінов Владислав Олегович 68,56
11. Єремєєв Микита Денисович 64.64

Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 5 особи,
ліміт стипендіатів – 2 особи

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Рихлюк Ганна Віталіївна 86,57
2. Десятнюк Світлана Олександрівна 85,99
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
3. Умен Вікторія Миколаївна 77,09

4 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»

Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Ревунець Галина Анатоліївна 95,24
2. Стан Мирон Ростиславович 92,27
3. Дяченко Марія Олександрівна 90,72
4. Панченко Яна Сергіївна 87,29
5. Стоян Дар’я Русланівна 82,96
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Микулін Іванна Миколаївна 82,83
7. Руденко Наталія Ігорівна 79,63
8. Давидяк Юлія Олександрівна 78,68
9. Завальна Вікторія Андріївна 77,63

Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 6 осіб,
ліміт стипендіатів – 3 особи

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Матюк Денис Олексійович 82,83
2. Лукін Владислав Олександрович 81,96
3. Шепелєва Яна Володимирівна 79,59

1 р.н. за за освітнім ступенем «Магістр»

Спеціальність 081 «Право» та
Спеціальність 052 «Політологія»*
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Гарбар Олександр Олександрович 90,37
2. Побережник Артем Ярославович 86,45
3. Зарічний Ігор Володимирович 85,69
4. Джигун Максим Ігорович 85,47
5. Сорочинський Олександр Олександрович 82,73
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Пархоменко Віра Ігорівна 82,50
7. Лисенко Анна Олегівна 82,48
8. Мельник Назарій Олегович 79,88
9. Головань Валентина Сергіївна 74,38
10. Канцур Богдана Юріївна 72,08


* Відповідно до пункту 2.6 Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів НПУ імені М.П. Драгоманова, затвердженого на засіданні Вченої ради 26 червня 2018 року, протокол №14, якщо на курсі за певною спеціальністю за рахунок державного бюджету навчається лише один студент, то такий студент включається в рейтингові списки для конкурсного призначення академічної стипендії, що об’єднують студентів одного курсу або однієї галузі знань.

2 р.н. за освітнім ступенем «Магістр»

Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 12 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Шевчук Зоряна Юріївна 95,99
2. Іваненко Костянтин Сергійович 92,10
3. Галайко Леся Миколаївна 85,29
4. Шевченко Тетяна Вікторівна 84,57
5. Демченко Інна Вікторівна 84,42
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Підгурська Оксана Вікторівна 81,99
7. Зубенко Юлія Русланівна 80,64
8. Дмитренко Катерина Василівна 77,40
9. Кривук Анастасія Олександрівна 76,77
10. Вознюк Андрій Володимирович 74,16
11. Косовська Марія Данилівна 73,44
12. Фалюш Назарій Ігорович 72,81

Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб

№ з/п ПІБ Рейтинговий бал
1. Янковська Анна Олександрівна 89,00
2. Кострубська Галина Вікторівна 88,37
3. Столяров Віталій Вікторович 88,28
4. Рибчанівська Каріна Михайлівна 85,05
5. Коваль Анна Юріївна 82,85
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів
6. Гузько Катерина Миколаївна 81,01
7. Леоненко Олександр Іванович 79,70
8. Замотаєва Мілена Ігоровна 77,16
9. Козлова Кристина Дмитрівна 76,73
10. Лахтадир Олексій Ігорович 76,27

До рейтингу не включаються студенти, які:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали 0-59 балів, що відповідає незадовільним результатам навчання. За наказом ректора університету студентам, що набрали 35-59 балів може встановлюватися термін, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не пізніше, ніж до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений термін академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;
- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);
- мають академічну заборгованість станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом;

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли: протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше 35 балів; під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше 60 балів. 9 - здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок під час семестрового контролю; - не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни) до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом.